PokemonGo一箭定江山!任天堂股價大翻身!
July 11, 2016
猿人見叄 (139 articles)
Share

PokemonGo一箭定江山!任天堂股價大翻身!

自從PokemonGo推出以來,已經令世界數以千萬計的精寵訓練員為之瘋狂!雖然華語地區仍然被任天堂杯葛,不過美國同日本兩地都相當之棒場,令母公司任天堂的股價直線向上升!由10號的16000日元升至今日(11日)的20000日元高位,而且還是瞬間急升,情況極為可怕!另外,PokemonGo的流量直逼知名社交網站Twitter!其實咁樣證明咗,只要係好野大家都會爭相參加的道理。希望老任可以保持這個勢,再下一城!同埋希望快啲出埋其他區可以比大家都有得玩啦!

螢幕快照 2016-07-11 下午12.31.31

唔好講笑!一日升超過23%!(VIA:Investing)

螢幕快照 2016-07-11 下午12.31.53

就連Twitter都比PokemonGo直逼!(VIA : SlimilarWeb)